Noticies


A continuació es detallen les mesures referents a la pràctica esportiva contingudes a la resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en el territori de Catalunya.

 

- Entrenaments:

Resta prohibida la realització d’entrenaments amb excepció dels que siguin per a la preparació de competició de caràcter estatal, internacional o aquells en els que els i les esportistes tinguin relació laboral amb l’entitat.

 

- Competició:

Resta prohibida la celebració de competició, amb excepció de la qual tingui naturalesa estatal, internacional o professional.

 

- Instal·lacions:

Es prohibeix l’obertura d’instal·lacions esportives, amb excepció dels centres de rendiment i tecnificació tant públics com privats i aquelles que hagin d’acollir els entrenaments i competicions permesos. Les instal·lacions esportives municipals de Sarrià de Ter romandran tancades excepte per a la utilització de l’Escola Montserrat i l’Institut de Sarrià de Ter, sempre amb els grups bombolla corresponents i dins de l’horari escolar.

 

- Formació Esportiva:

S’estableix l’obligatorietat de realitzar la formació de forma telemàtica a excepció de les pràctiques i exàmens que s’hagin de realitzar de forma presencial.

 

- Extraescolars:

Es permet la realització de pràctica esportiva extraescolar que es produeixi en el mateix centre educatiu i dins del mateix grup bombolla que l’activitat lectiva.

 

- Desplaçaments:

Està permesa la mobilitat entre municipis durant el cap de setmana per a l’assistència a entrenaments i competició de caràcter estatal, internacional i professional en els horaris previstos del toc de queda. S’adjunten models de certificats que caldrà que es portin signats i segellats per l’entitat o la Federació esportiva corresponent. Està permesa l’entrada i sortida de Catalunya per a l’assistència a entrenament i competició de caràcter estatal, internacional i professional en els horaris previstos pel toc de queda.

Pavelló Poliesportiu

Carrer de Francesc Cambó s/n 
17840 Sarrià de Ter
678 214 379