Noticies


Fins el 15 de març les entitats esportives de Sarrià de Ter poden sol·licitar les Subvencions Esportives Ordinàries corresponents al 2020. Es repartiran 30.000 € seguint els barems aprovats pel Consell Esportiu Municipal i ja al Reglament de Subvencions de l'Ajuntament. S'ha inclòs com a novetat d'enguany un 5% pel foment de la pràctica esportiva entre jugadors amb Necessitats Educatives Especials. 

El nostre municipi segueix sent el que més tant per cent del pressupost municipal dedica a aquest tipus d'ajudes a l'esport de tota la comarca del Gironès. Com en els darrers anys, es fa especial incís en el foment i la promoció de l'esport femení, dedicant íntegrament 6.000 € a aquest fet. Aquest 20 % es reparteix exclusivament entre llicències femenines (jugadores/entrenadores) i presència de dones a les Juntes Directives. 

A més, la Regidora d'Esports destina 3.000 € a subvencions extraordinàries, destinades a l'organització d'esdeveniments esportius d'especial interès al nostre municipi.

 

MODELS DE SOL·LICITUD I JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS:
 

- Per a sol·licitar la subvenció extraordinària per a l'any 2019

- Per a sol·licitar subvenció ordinària per a l'any 2020

 

Pavelló Poliesportiu

Carrer de Francesc Cambó s/n 
17840 Sarrià de Ter
678 214 379