Noticies


Convocatòria i aprovació de les bases del procés selectiu per a la provisió definitiva mitjançant concurs-oposició pel torn lliure d'una plaça de porter-mantenidor dins de la plantilla de personal laboral de l'ajuntament de Sarrià de Ter de l'any 2018 en el marc del procés d'estabilització de l'ocupació temporal establert a la llei 6/2018, de 3 de juliol

 

MÉS INFORMACIÓ

Pavelló Poliesportiu

Carrer de Francesc Cambó s/n 
17840 Sarrià de Ter
678 214 379