Noticies


Fins el 31 de març les entitats esportives de Sarrià de Ter poden sol·licitar les Subvencions Esportives Ordinàries corresponents al 2019. Es repartiran 30.000 € seguint els barems aprovats pel Consell Esportiu Municipal i ja al Reglament de Subvencions de l'Ajuntament des del darrer Ple. El nostre municipi és el que més tant per cent del pressupost municipal dedica a aquest tipus d'ajudes a l'esport de tota la comarca del Gironès. Com en els darrers anys, es fa especial incís en el foment i la promoció de l'esport femení, dedicant íntegrament 6.000 € a aquest fet. Aquest 20 % es reparteix exclusivament entre llicències femenines (jugadores/entrenadores) i presència de dones a les Juntes Directives. 


A més, la Regidora d'Esports destina 3.000 € a subvencions extraordinàries, destinades a l'organització d'esdeveniments esportius d'especial interès al nostre municipi.

- Per a justificar les subvencions extraordinàries atorgades a l'any 2018
- Per a justificar les subvencions ordinàries atorgades a l'any 2018

- Per a sol·licitar subvenció ordinària per a l'any 2019

Pavelló Poliesportiu

Carrer de Francesc Cambó s/n 
17840 Sarrià de Ter
678 214 379