Noticies


SUBVENCIONS PER AL SUPORT ALS PROGRAMES MUNICIPALS D’AJUTS ALS ESPORTISTES AMATEURS GIRONINS, MENORS DE 25 ANYS I NO PROFESSIONALS, D’ESPORTS INDIVIDUALS QUE, PRÈVIA CLASSIFICACIÓ, HAN PARTICIPAT EN ELS CAMPIONATS D’ESPANYA, D’EUROPA, DEL MÓN O JOCS OLÍMPICS (CONVOCATÒRIA)

Organisme atorgant DIPUTACIÓ DE GIRONA
Servei d’Esports
Objecte Subvencions en règim de concurrència competitiva als ajuntaments, en el marc del suport als programes municipals d’ajuts als esportistes amateurs gironins, menors de 25 anys i no professionals, d’esports individuals que, prèvia classificació, han participat en els Campionats d’Espanya, d’Europa, del Món o Jocs Olímpics, organitzats per les seves respectives federacions, de les següents modalitats esportives, reconegudes pel Consell Català de l’Esport:
• Atletisme
• Bàdminton
• Ball esportiu
• Bowling
• Ciclisme
• Escacs
• Esgrima
• Esports de neu
• Esports de gel
• Esquí nàutic
• Gimnàstica
• Golf
• Halterofilia
• Judo
• Karate
• Lluita
• Motociclisme
• Natació
• Patinatge
• Piragüisme
• Rem
• Salvament aquàtic
• Taekwondo
• Tennis
• Tennis Taula
• Tir amb arc
• Tir olímpic
• Triatló
• Vela
Beneficiaris Els espotistes mitjançant els Ajuntaments. Poden optar a les subvencions dels diferents programes objecte de regulació d’ aquestes bases únicament i exclusivament, els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Girona o els seus organismes autònoms.
Despeses subvencionables Es considera despesa subvencionable la subvenció o premi que l’ajuntament doni als esportistes que hagin participat en els campionats esportius establerts a l’objecte d’aquestes bases i que s’hagin portat a terme entre l’1 de setembre de l’any anterior de la convocatòria i el 31 d’agost de l’any de la convocatòria.
Termini de realització El període d’execució del programa municipal d’ajut als esportistes serà el comprès entre l’1 de gener i el 30 de setembre de l’any de la convocatòria.
Dotació pressupostària La quantitat total assignada és de 60.000,00 €
Quantia La quantia de cada subvenció dependrà de la valoració que es realitzi. S’avaluarà cada sol·licitud presentada puntuant cadascun dels esportistes que figurin en el programa segons els criteris de valoració establerts al punt 6 d’aquestes bases i atesa la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta en la convocatòria, es determinarà l’import de la subvenció a atorgar per a cada sol·licitud. En qualsevol cas, l’import mínim de la subvenció per esportista serà de 200,00€ i l’import màxim de la subvenció per esportista serà de 1.000,00€.
Lloc de presentació

Davant l'Ajuntament, cal fer la sol·licitut, indicant nom i cognoms, dni, esport i classificació i un pressupost dels costos de participació (que s'haurà de justificar posteriorment).

L'Ajuntament la presentarà a la Diputació. 

Termini de presentació Cal contactar amb l'Ajuntament i presentar la sol·licitut abans del 31 de juliol de 2020.

Pavelló Poliesportiu

Carrer de Francesc Cambó s/n 
17840 Sarrià de Ter
678 214 379