Noticies


Procediment de sol·licitud d'instal·lacions municipals per casals i campus d'estiu.

DEGUT A LA SITUACIÓ CREADA PEL COVID-19, L'AJUNTAMENT DE SARRIÀ DE TER HA INCLÒS L'OBLIGATORIETAT DE RESERVAR UN 10 % DE LES PLACES OFERTES PER LES ACTIVITATS QUE UTILITZIN INSTAL·LACIONS MUNICIPALS, A BEQUES ESPORTIVES PER A NENS I ADOLESCENTS QUE HO REQUEREIXIN. 

 

L'1 de novembre de 2016 va entrar en vigor el Decret 67/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys. En compliment d'aquesta normativa de la Generalitat de Catalunya s'exigeix la presentació de diferents documents, ratios de monitoratge i acreditacions per a desenvolupar els casals i campus esportius d’estiu. Per aquest motiu, des de l’Ajuntament de Sarrià de Ter portem ja tres estius tenint cura del seu compliment a l’hora d’utilitzar les instal·lacions esportives municipals. Les entitats que tinguin interès en utilitzar el Pavelló Municipal, el Camp d’Esports de la Rasa, la Pista Poliesportiva de la Cooperativa o la Piscina Municipal, aquest proper estiu del 2020 hauran de seguir el mateix procediment de sol·licitud i pagament que les darreres temporades.

 

Així, les entitats que desitgin utilitzar les instal·lacions municipals caldrà que emplenin els formularis annexos i que els lliurin conjuntament amb la documentació requerida al registre municipal de l’Ajuntament. Un cop concedit el permís d’utilització, en el cas de la Piscina Municipal, s’haurà de lliurar el comprovant del pagament prèviament al primer dia d’utilització de la instal·lació.  

 

Per a qualsevol dubte i/o aclariment, podeu contactar amb esports@sarriadeter.cat

Pavelló Poliesportiu

Carrer de Francesc Cambó s/n 
17840 Sarrià de Ter
678 214 379