Noticies


És el municipi del Gironès que més diners destina als clubs esportius.-

Un 20 % destinat exclusivament a l’esport  femení.

El passat dimarts es van concedir les subvencions a entitats esportives corresponents al 2017. Tal i com es va implantar aquesta legislatura, els diners arriben als clubs abans de finalitzar la temporada per tal de poder tancar els pressupostos i poder elaborar els del proper curs. Enguany s’han destinat un total de 33.000 €, dels quals 30.000 € es reparteixen de forma ordinària i 3.000 € són per a activitats extraordinàries. Això converteix Sarrià de Ter en el segon municipi del Gironès que més diners destina a aquest concepte, només per darrera dels 75.000 € de Girona. Cal tenir en compte, però, que percentualment Sarrià de Ter destina un percentatge molt més alt que Girona si observem la població i el pressupost de cada Ajuntament. S’està molt per sobre dels 20.000 € de Salt, 12.000 € de Celrà o 8.000 € de Sant Gregori.

El sistema de repartiment es fa a partir d’uns ítems i percentatges acordats pel Consell Esportiu Municipal, òrgan en el qual hi estan representats tots els grups polítics del consistori i de tots els clubs. Destaca en aquest sentit la clara aposta per l’esport femení. Un 20 % es destina exclusivament a jugadores, entrenadores i directives – 6.000 € -. Aquesta temporada la presència del gènere femení s’ha vist incrementada en un 33%, arribant a 342 jugadores i entrenadores i 16 directives a les 9 entitats del poble. El 50 % es dedica a l’esport de base (15.000 €), un 15 % a renovació de material esportiu (4.500 €), un 10 % a l’esport en categories estatals (3.000 €), i un 5 % a la promoció de l’esport en edat adulta (1.500 €). Es te en compte també la normativa vigent que estableix que no és pot subvencionar més del 70 % de la quantitat demanada i que s’ha de justificar el 100 % de la mateixa. Això fa que s’hagi produït un romanent de 780’71 € que passarà a la partida de subvencions extraordinàries.  

El repartiment ha establert les següents quantitats:

·         Unió Esportiva Sarrià                                     7.287,27 €

·         Futbol Club Sarrià de Ter                             4.811,62 €

·         Gimnàstica Rítmica Sarrià de Ter              4.404,85 €

·         Wolves Sarrià de Ter                                     3.350,22 €

·         Club Bàsquet Sarrià de Ter                         3.302,00 €

·         Patinatge Artístic Sarrià-St.Julià                 2.252,05 €

·         Grup de Muntanya Sarrià                           1.794,23 €

·         Dones Més Que Mai                                     1.400,00 €

·         Club Ciclista Sarrià de Ter                                617,05 €

 

Pavelló Poliesportiu

Carrer de Francesc Cambó s/n 
17840 Sarrià de Ter
678 214 379