Noticies


Plec de clàusules administratives que han de regir el concurs per adjudicar, mitjançant concessió, l'explotació del bar i la terrassa del camp de futbol municipal i el manteniment, neteja i consergeria de les seves 

instal·lacions.

AQUI

Pavelló Poliesportiu

Carrer de Francesc Cambó s/n 
17840 Sarrià de Ter
678 214 379