Noticies


3x3 Basketball Summer Nights

L’Ajuntament de Sarrià de Ter organitzarà aquest estiu a les seves instal·lacions del Pavelló Municipal un campionat de 3x3 de bàsquet que tindrà un format diferent als habituals. Es realitzarà en quatre jornades diferents, tots els dimecres de Juliol, i en horari nocturn de 9 a 12. Es jugaran partits simultàniament en les 6 pistes de la instal·lació amb l’acompanyament de música i d’altres sorpreses. 4 nits d’esport amb la cistella com a protagonista, i un gran ambient. Cada nit es garanteixen diversos partits i la competició s’organitzarà segons el número de conjunts inscrits. Pels guanyadors, un important premi que donarem a conèixer en breu.

La inscripció tindrà un cost de 50 € per equip i inclourà assegurança, organització del torneig, utilització de la instal·lació i possibles premis.

 • Els partits es jugaran a 21 punts. Guanyarà el primer conjunt que arribi o superi aquesta anotació
 • Cada cistella val 1 punt, excepte aquelles aconseguides des de més enllà de la línia de tres punts, que el seu valor serà de 2 punts. Els tirs lliures valen 1 punt.
 • En cas de no acabar el partit, el temps màxim de joc serà de 15 minuts.
 • En cas de que el resultat al final del temps de joc sigui d’empat, es disputarà un període extra, que finalitzarà quan un dels equips aconsegueixi anotar 2 punts o mes , moment en que guanyarà el partit aquest equip.
 • Tot l’equip haurà de portar una samarreta del mateix color, encara que no sigui igual.
 • Els propis participants actuaran d’àrbitres. En cas de disputes la decisió del jutge de competició serà inapel·lable.
 • Els equips hauran d’estar formats per quatre o cinc jugadors que no es podran canviar un cop iniciada la competició.
 • Per tal de que es jugui un partit sempre hi hauran de ser presents com a mínim tres.
 • El primer atac del partit correspondrà a l’equip que figuri com a local en el calendari.
 • Cada cop que hi hagi una pilota retinguda, el servei correspondrà a l’equip defensor. A les situacions de pilota enganxada entre anella i taulell s’atorgarà la pilota a l’equip que es trobava defensant l’acció de tir.
 • Un equip perdrà el partit per inferioritat si durant el joc, el nombre de jugadors que té aquest equip en la pista de joc és inferior a dos (2).
 • Un equip perdrà el partit per incompareixença si:

a) 10 minuts després de l’hora programada per l’inici del partit, no s’ha presentat o no pot presentar 3 jugadors preparats per jugar.

 b) Les seves accions impedeixen que es jugui el partit de forma esportiva.

c) Es neguen a jugar després de rebre l’ordre de fer-lo de l’àrbitre principal.

 • Després de cada cistella, falta personal sense llançaments, violació o fora, el jugador que ataca haurà de situar-se fora de la línia de 3 punts i passar la pilota a un defensor, aquest l’ha de tornar a aquell mateix jugador, que podrà iniciar l’atac tan bon punt rebi la pilota. En un intercanvi de pilota.
 • Després de cada tir de camp o tir lliure no reeixit, l’equip ofensiu si recupera la pilota pot intentar fer una cistella sense treure la pilota fora de la línia de triple.
 • Després de cada rebot defensiu o recuperació, la pilota haurà de sortir més enllà de la línia de tres punts abans de poder anotar, és a dir, tindrà que ser tocada per algú jugador que tingui els dos peus fora de la línia de tres punts.
 • Després d’un rebot defensiu o recuperació, la pilota haurà de sortir de la línia de triple. Si no es respecta aquesta regla i:

a) S’aconsegueix cistella: No s’anota la cistella, es considerarà violació de l’equip que ha encistellat i es sancionarà amb possessió de la pilota a l’equip contrari.

b) En l’acció de tir l’equip atacant és objecte de falta personal i sense cistella: La falta no serà considerada, ja que l’acció de tir sense que hagi sortit del triple es considera violació, i es sancionarà amb possessió de la pilota per l’equip contrari.

c) En l’acció de tir l’equip atacant és objecte de falta antiesportiva o es sanciona una falta tècnica: la sanció serà d’un tir lliure i possessió.

 • Un jugador que hagi comès 4 faltes, personals i/o tècniques, serà informat per l’àrbitre i haurà de deixar el partit de forma immediata.
 • Un equip es troba en situació de penalització de faltes d’equip després de cometre cinc (5) faltes durant el partit.
 • Sancions de faltes personals

a) Falta comesa per un equip que no es troba en situació de penalització de faltes (+ 5) , sobre un jugador que no està en acció de tir: Servei per l’equip, intercanvi de pilota, que rep la falta.

b) Falta comesa per un equip sobre un jugador contrari que es troba en acció de tir, i no aconsegueix encistellar: i. Acció de tir d’ 1 punt : un (1) tir lliure. ii. Acció de tir de 2 punts: dos (2) tirs lliures.

c) Falta comesa per un equip sobre un jugador contrari que es troba en acció de tir, i aconsegueix encistellar: un tir lliure addicional.

d) La resta de faltes comeses per un equip a partir de la cinquena (6a i 7a falta d’equip) exceptuant les faltes amb control de pilota (faltes d’atac), es sancionaran amb un tir lliure.

e) La resta de faltes comeses per un equip a partir de la setena, (8a i 9a falta d’equip) exceptuant les faltes amb control de pilota (faltes d’atac), es sancionaran amb dos tirs lliures

f) La resta de faltes comeses per un equip a partir de la novena, (10a falta d’equip i posteriors) exceptuant les faltes amb control de pilota (faltes d’atac), es sancionaran amb dos tirs lliures mes possessió (intercanvi de pilota)

g) En tots els casos de tir lliure corresponent a falta personal, el joc es reprendrà amb la lluita pel rebot.

h) En el cas de faltes tècniques, antiesportives o desqualificants la sanció serà d’un tir lliure seguit de possessió per l’equip no infractor .

 • Un equip amb control de pilota viva disposa de 14 segons per llançar a cistella. Si incompleix aquesta norma, aquesta violació de possessió farà que tregui l’equip contrari. El compte de possessió s’iniciarà un cop l’equip té el control de la pilota fora de la línia tres punts ja sigui després de que el jugador rebi la passada d’un jugador contrari per iniciar el joc, o d’un jugador del mateix equip que ha aconseguit un rebot defensiu, o aquest jugador surti amb la pilota fora de la tres punts.

SITUACIONS ESPECIALS

1. En cas de situacions i normes no presents en aquestes Regles s’aplicarà allò establert a les Regles de Basquetbol de la FIBA vigents en aquest moment.

2. Si al contrari, no estigués la situació establerta a les Regles de Basquetbol de la FIBA, el responsable de l’ajuntament al torneig que actua com a jutge de competició serà inapel·lable. 
Pavelló Poliesportiu

Carrer de Francesc Cambó s/n 
17840 Sarrià de Ter
678 214 379